Session Chairs
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Session Chairs

No.

Sessions

Session Chairs

Contacts

1

Resource Development and Utilization

Yanli HUANG

Yang JU

 Hakan Basarir

Qiangling YAO

yaoqiangling@126.com

13805210624/

83590503

Wei QIAO

qiaowei@cumt.edu.cn

13813478097/

83591006

2

Safety Engineering and Occupational Health

Enyuan WANG

Shugang LI

Ting Ren

Qingquan LIU

cumtsafe@cumt.edu.cn

13852086761

Jiang SHAO

119897535@qq.com

15262042586

3

Deep Underground Engineering and Energy Utilization

Shuchen LI

Quansheng LIU

Derek Elsworth

Richeng

LIU

liuricheng@cumt.edu.cn

13952149590

4

Intelligent Equipment Technology

Zhongbin WANG

Daqing ZHANG

Panos Nasiopoulos

Wei

TANG

tangwei@cumt.edu.cn

13776586885

Liang ZOU

liangzou@cumt.edu.cn

13952199802

Qian WU

wuqianelena@126.com

15150017891

5

Smart Energy and Clean Power Technology

Huaichun ZHOU

Rui XIAO

Kunlei Liu

Fang LIU

5691@cumt.edu.cn

17351051009/ 83591600

Chaoxian LV

lvchaoxian@cumt.edu.cn

18168678628

6

Clean Processing, Conversion and Utilization of Energy Resources

Haijun ZHANG

Qingxia LIU

Tsubaki Noritatsu

Zimeng HE

zimenghe1989@126.com

13163624266

7

Minerals and Advanced Energy Materials

Peizhong FENG

Runliang ZHU

Zhonglin WANG

Zhicheng JU

juzc@cumt.edu.cn

15952151156

/83591871

8

Resource & Energy Security and Emergency Management

Yibao WANG

Xiaolin XU

Zhiyong LAN

Yunlong GONG

ylgong@cumt.edu.cn

13641532317

/83597605

9

Environmental Pollution Control and Ecological Restoration

Nanshan ZHENG

Min YANG

Martin Elsner

Shilong HE

hslongrcees@163.com

13615111766

10

Green Energy Transformation and Sustainable Development

Zhihua DING

Huiming ZHANG

Xunpeng SHI

Delu WANG

wdlcumt@126.com

13813460366/ 83591298

Jun YAO

cumtid@163.com

13805216686

/83591968

 

Contact us

Abstract and Paper:Ms. Zhang
Tel:(0086)-516-83995113
General Affairs:Ms. Zhang
Tel:(0086)-516-83590258
Hotel Services:Ms. ZHANG
Tel:15852197548
Sponsorship and Exhibition:Mr. Li
Tel:(0086)-516-83590246
Log in Registration Submit Abstract Hotel